logo-fun-europejsie
2 (1)
3 (1)
4 (1)
biuro@producent-profix.pl
tel/fax. 12 270 00 32

Beton C 25/30

OPIS: Sucha mieszanka betonowa na bazie cementu portlandzkiego, piasku

kwarcowego, żwiru 0,1-4mm oraz dodatków uplastyczniających i polepszających wyrób.

ZASTOSOWANIE: Jest to uniwersalna sucha mieszanka przeznaczona do prac konstrukcyjnych i naprawczych. Nadaje się do zastosowania przy wykonywaniu prac remontowych, konstrukcyjnych takich jak podkłady podłogowe, posadzki, murki, nadproża i belki. Można ją wykorzystać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dzięki swoim właściwościom mieszanka uzyskuje po 28 dniach wytrzymałość >30 MPa oraz staje się odporna na działanie warunków atmosferycznych.

SPOSÓB UŻYCIA: Do odmierzonej w pojemniku chłodnej wody w ilości 3,4 litra należy wsypać zawartość worka /25 kg/, i dokładnie wymieszać 2-3 minuty najlepiej za pomocą mieszadła mechanicznego lub betoniarki aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Tak przygotowaną zaprawę należy wyrobić w ciągu około 1 godziny.

Wszystkie prace betoniarskie należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Nałożony beton należy starannie zagęścić, a następnie ściągnąć, zatrzeć i wygładzić powierzchnię.

Wskazówki: W czasie betonowania i podczas procesu wiązania

temperatura powietrza, materiału i otoczenia nie powinna być niższa od +5°C.

Nie wykonywać prac betoniarskich na przemrożonym podłożu i/lub w przypadku zagrożenia przymrozkami.

Przez pierwsze trzy dni nie wolno dopuścić do zbyt szybkiego wysychania zaprawy po przez przeciągi lub zbyt mocne nasłonecznienie. Należy prowadzić pielęgnację wilgotnościową poprzez polewanie i okrywanie zaraz po związaniu przez okres 3-7 dni.

DANE TECHNICZNE:

Proporcje mieszanki ;0,13-0,14l./1 kg zaprawy

Prace prowadzić w temperaturze od +5do +25C

Uziarnienie 0-4mm

Wytrzymałość kostkowa po 28 dniach min 30 MPa.

Minimalna grubość betonu – 10mm

Zużycie: ok. 20kg/m2 – 10mm

Wyrób zgodny z normą PN-EN 206:2013

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: mieszankę przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią. Okres ważności: 6 miesięcy. Data produkcji i nr partii na opakowaniu.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:

Do odmierzonej w pojemniku chłodnej wody w ilości 3,4 litra należy wsypać zawartość worka /25 kg/ i dokładnie wymieszać  najlepiej za pomocą mieszadła mechanicznego lub betoniarki aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Tak przygotowaną zaprawę należy wyrobić w ciągu około 1 godziny.

BETON C-25_30

KARTA TECHNICZNA BETON B30