logo-fun-europejsie
2 (1)
3 (1)
4 (1)
biuro@producent-profix.pl
tel/fax. 12 270 00 32

Grunt tynkarski koncentrat

WZMACNIA I ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ WYRÓWNUJE CHŁONNOŚĆ ŁAGODNY ZAPACH SZYBKO SCHNĄCY

Grunt Tynkarski Koncentrat „MaxGrunt” jest szybkoschnącą wodną dyspersją kopolimerów akrylowych z dodatkiem środków pomocniczych i modyfikujących. Jest to jednorodna ciecz. Posiada specyficzny łagodny zapach. Grunt Tynkarski Koncentrat „MaxGrunt” służy do gruntowania, wyrównywania chłonności i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, posadzki, farby. Stosować można wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Grunt Tynkarski Koncentrat „MaxGrunt” jest środkiem do podłoża pod okładziny ceramiczne, kamionkowe a także do gruntowania gładzi szpachlowych, tapet oraz płyt paździerzowych i drewno pochodnych.

SPOSÓB UŻYCIA: Przed użyciem należy dokładnie wymieszać koncentrat z czystą wodą w stosunku 1:5 lub dobrać odpowiednie proporcje w zależności od chłonności podłoża. Podłoże musi być czyste i suche, wolne od substancji zmniejszających przyczepność (kurz, brud, wapno, olej, tłuszcz, wosk, stare farby). Nanosić pędzlem lub wałkiem. Nakładać w temperaturze +5°C +25°C. Unikać opadów i silnego nasłonecznienia.

ZUŻYCIE: ok. 0,2 kg/m2.  W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Produkt należy chronić przed dostępem dzieci. Przy kontakcie produktu z oczami, należy je przemyć dużą ilością wody a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych.

PRZECHOWYWANIE: Okres przydatności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych opakowaniach. Przechowywać w  pomieszczeniach czystych i suchych w temp. +5°C +25°C  (dotyczy także podłoża). Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić przed uszkodzeniem.
UWAGA: produkt, który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

OPAKOWANIE: 18kg

 

 

9