logo-fun-europejsie
2 (1)
3 (1)
4 (1)
biuro@producent-profix.pl
tel/fax. 12 270 00 32

Klej Gipsowy PKG-1

WŁAŚCIWOŚCI: Klej Gipsowy PKG-1 Jest sucho mieszana zaprawa klejowa na bazie gipsu naturalnego, piasku naturalnego, piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,1-0,5 mm oraz dodatków uplastyczniających i polepszających wyrób.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Zaprawa klejowa Profix PKG-1 ma zastosowanie do każdego podłoża mineralnego. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić czy podłoże jest stabilne, równe, nośne, suche, oczyszczone z warstwy kurzu, brudu, wapna, oleju, tłuszczu, wosku oraz resztek farb olejnych i emulsyjnych. W przypadku zastosowania na stare, kredujące I płynące podłoża o dużej nasiąkliwości należy zagruntować podłoże preparatem gruntującym Profix. Taki sam sposób postępowania należy przyjąć w przypadku murów z betonu komórkowego, pustaków ceramicznych, słabych tynków cementowych I cementowo-wapiennych. Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy należy sprawdzić również przyczepność już istniejących tynków i powłok malarskich. W przypadku stwierdzenia złej przyczepności do istniejącej powłoki należy ją usunąć a nierówności większe niż 20 mm koniecznie wyrównać. Wszystkie elementy stalowe mogące bezpośrednio stykać się z zaprawą powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY: Do odmierzonej w pojemniku chłodnej wody w ilości 12,5 litra należy wsypać zawartość worka /25 kg/, i dokładnie wymieszać  najlepiej za pomocą mieszadła mechanicznego, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu około 5 minut  należy jeszcze raz przemieszać zawartość  pojemnika i zaprawa jest już gotowa do użycia. Tak przygotowaną zaprawę należy wyrobić w ciągu około 45 minut. Przed rozmieszaniem kolejnej partii materiału pojemnik dokładnie oczyścić, ponieważ może ona skracać czas wiązania następnego zarobu.

SPOSÓB UŻYCIA: Klejenie płyt GK należy wykonywać przy temp podłoża i otoczenia od +5° C do od +30° C, z wykorzystaniem narzędzi ze stali nierdzewnej. Na powierzchnie płyty nakładamy klej w formie placków o grubości 2 cm i średnicy ok 10 cm, w odstępach ok. 30-40 cm, oraz kilku rozciągniętych wzdłuż jej krawędzi. Płytę z nałożonym klejem przykładamy do ściany i lekko dociskamy, wykorzystując łaty budowlane o długości 1 lub 2 m. Należy pamiętać, że od tej chwili mamy maksymalnie 10 minut na wykonanie korekty położenia płyty. Kolejną płytę montujemy po co najmniej 15 minutach. Producent kleju zaleca stosować około 2-milimetrowe szczeliny pomiędzy płytami, pomiędzy płytą a sufitem 5 mm oraz pomiędzy płytą a podłogą – 10 mm. W bezpośrednim sąsiedztwie otworów okiennych, umywalek, kominów itp. zaprawę należy nanosić w sposób ciągły, na całą powierzchnię przyklejanej płyty. W przypadku podłoży o znacznych nierównościach, przekraczających ok 30¬40 mm, zaleca się wstępne zniwelowanie różnic poprzez przyklejenie pasków z płyty gipsowo-kartonowej o szerokości 10 cm. Paski należy kleić w pionie i poziomie, w odstępach co 60 cm. Po całkowitym związaniu kleju można przystąpić do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Średnio zużywa się ok. 2,5–5,0 kg na 1 m2, w zależności od stopnia równości podłoża i przyjętej metody klejenia.

PKG-1

KARTA TECHNICZNA PKG-1