logo-fun-europejsie
2 (1)
3 (1)
4 (1)
biuro@producent-profix.pl
tel/fax. 12 270 00 32

PK-100 Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu

ZASTOSOWANIE: Zaprawa klejowa Profix przeznaczona jest do przyklejania płyt styropianowych w bez spoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą. Zaprawę można stosować również do wyrównywania powierzchni przed nakładaniem tynków dekoracyjnych. Jest odpowiednia na obiekty nowo wznoszone, jak i na obiekty poddawane termo izolacji. Może być stosowana na typowe podłoża budowlane takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowe powierzchnie wykonane z cegieł , bloczków, pustaków oraz innych tego typu produktów. Może być zastosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa użyta wraz z siatką zbrojącą stanowią doskonały system renowacji starych tynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Zaprawa klejowa Profix ma zastosowanie do każdego podłoża mineralnego. Przed przystapieniem do prac należy sprawdzić czy podłoże jest stabilne, równe, nośne, suche, oczyszczone z warstwy kurzu, brudu, wapna, oleju, tłuszczu, wosku oraz resztek farb olejnych i emulsyjnych. W przypadku zastosowania na stare, kredujące I płynące podłoża o dużej nasiąkliwości należy zagruntować podłoże preparatem gruntującym Profix. Taki sam sposób postępowania należy przyjąć w przypadku murów z betonu komórkowego, pustaków ceramicznych, słabych tynków cementowych I cementowo-wapiennych. Przed przystapieniem do nakładania zaprawy należy sprawdzić również przyczepność już istniejących tynków i powłok malarskich. W przypadku stwierdzenia złej przyczepności do istniejącej powłoki należy ją usunąć a nierówności większe niż 20 mm koniecznie wyrównać.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:

Do odmierzonej w pojemniku chłodnej wody w ilości 5 litra należy wsypać zawartość worka /25 kg/, i dokładnie wymieszać  najlepiej za pomocą mieszadła mechanicznego, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu około 5 minut  należy jeszcze raz przemieszać zawartość  pojemnika i zaprawa jest już gotowa do użycia. Tak przygotowaną zaprawę należy wyrobić w ciągu około 1,5 godziny. Jeśli zaprawa zgęstnieje należy ponownie ja wymieszać bez użycia wody.

SPOSÓB UŻYCIA:

  1. Przyklejanie płyt styropianowych: Na gładką i równą powierzchnie zaprawę należy nanieść na całą powierzchnię płyty równomiernie za pomocą pacy zębatej, tak by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości około 2 do 5 mm. W przypadku nierównych powierzchni, zastosować należy metodę obwodowo punktową. Należy najpierw rozprowadzić zaprawę po obwodzie płyty, wzdłuż krawędzi paskiem o szerokości 3 do 5 cm . Następnie na środku płyty nanieść kilka punktów zaprawy około 4 do 6 tak aby całość  rozprowadzonej zaprawy pokryła około 40-50 % powierzchni całej płyty . Płyty należy wyrównać szlifując papierem ściernym, a dodatkowe mocowania specjalnymi łącznikami mechanicznymi należy wykonać w ilości 4 szt/m2 na  ścianie, a wzdłuż krawędzi budynku w większej ilości – minimum 8 szt/m2

Zaprawę należy stosować w temperaturze od +5 do +25  stopni C. Po użyciu narzędzia należy          oczyścić wodą.

DANE TECHNICZNE:

Proporcje mieszanki ; 0,20-0,21l./1 kg zaprawy

Prace prowadzić w temperaturze od +5do +25C

Uziarnienie 0,1-0,5 mm

Zużycie: 4,5kg/m2

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13500:2005; PN-EM 13501-1:2009

SKŁADOWANIE I TRANSPORT: Zaprawą należy przewozić na paletach  w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Przechowywać zaprawę należy w suchych warunkach. Tak  przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 12 miesięcy.    Data produkcji i numer partii na opakowaniu.

9

KARTA TECHNICZNA PK-100