logo-fun-europejsie
2 (1)
3 (1)
4 (1)
biuro@producent-profix.pl
tel/fax. 12 270 00 32

PTC-10 Tynk Wapienno-Cementowy

OPIS: Sucho mieszana zaprawa tynkarska na bazie cementu portlandzkiego, piasku naturalnego, piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,1-0,8 mm oraz dodatków uplastyczniających i polepszających wyrób. Zawiera środki modyfikujące poprawiające właściwości obróbki tynku.

ZASTOSOWANIE: Przeznaczony do stosowania na ściany wewnętrzne i stropy. Do użycia na silnie porowatych podłożach typu; cegła porowata, pustak porowaty, beton komórkowy, beton szalowany, piaskowiec oraz jako tynk podkładowy pod tynki ozdobne i farby lub jako tynk naprawczy. Przeznaczony do nakładania ręcznego i mechanicznego. Nie stosować w strefie cokołowej.

UWAGA: producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Podłoże pod tynk powinno być odpowiednio nośne, wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność. Luźne części należy skuć aż do uzyskania warstwy stabilnej. Należy zastosować obrzutkę wstępną POW-100, a powierzchnie ekstremalnie chłonne należy dodatkowo zagruntować Profix Grunt tynkarski. W przypadku występowania na powierzchni grzybów lub pleśni należy je usunąć środkiem grzybobójczym.

2.Suchą mieszankę 30 kg zarobić z około 7,5l wody mieszając do uzyskania jednorodnej masy po czym nanieść na powierzchnię wcześniej przygotowaną obrzutką wstępna POW-100, a w ekstremalnie chłonnych podłożach również zagruntować. Następnie powierzchnię wyrównać.

3.Jeżeli zachodzi konieczność nałożenia drugiej warstwy pierwszą należy pozostawić zatartą na ostro zgodnie ze sztuką budowlaną.

4.Zaprawę PTC-10 można nakładać ręcznie oraz mechanicznie maszynami tynkarskimi.

5. Nie wolno dopuścić do zbyt szybkiego wysychania zaprawy poprzez przeciągi, zbyt mocne nasłonecznienie jak również przez ogrzewanie tynkowanych pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE:

Proporcje mieszanki ; 0,23-0,24l./1 kg zaprawy

Prace prowadzić w temperaturze od +5do +25C

Uziarnienie 0,1-0,5 mm

Minimalna grubość tynku 7mm

Zużycie: 14kg/m2 – 10mm

Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-1:2004; PN-EN 998-1;2004/AC:2006

Kategoria wytrzymałości na ściskanie CSII

Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym W2

Wytrzymałość na ściskanie: >2,3N/mm2

Wytrzymałość na zginanie >1,0 N/mm2

Przyczepność do podłoża > 0,28 N/mm2

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: Zaprawę przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią. Okres ważności: 6 miesięcy. Data produkcji i nr partii na opakowaniu.

PTC-10 NOWY

KARTA TECHNICZNA PTC 10

KARTA CHARAKTERYSTYKI PTC 10