logo-fun-europejsie
2 (1)
3 (1)
4 (1)
biuro@producent-profix.pl
tel/fax. 12 270 00 32

PTC-12 Tynk Cementowo – Wapienny Lekki

OPIS: Sucho mieszana zaprawa tynkarska na bazie cementu portlandzkiego, piasku naturalnego, piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,1-0,8 oraz dodatków uplastyczniających i polepszających wyrób. Zawiera lekkie kruszywo perlitowe poprawiające właściwości obróbki tynku.

ZASTOSOWANIE: Przeznaczony do stosowania na ściany zewnętrzne, wewnętrzne i stropy. Do użycia na silnie porowatych podłożach typu; cegła porowata, pustak porowaty, beton komórkowy, beton szalowany, piaskowiec oraz jako tynk podkładowy pod tynki ozdobne i farby lub jako tynk naprawczy. Przeznaczony do nakładania ręcznego i mechanicznego. Nie stosować w strefie cokołowej.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Podłoże pod tynk powinno być odpowiednio nośne, wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność. Luźne części należy skuć aż do uzyskania warstwy

stabilnej. Należy zastosować obrzutkę wstępną POW-100, a powierzchnie ekstremalnie chłonne należy dodatkowo zagruntować Profix Grunt tynkarski. W przypadku występowania na powierzchni

grzybów lub pleśni należy je usunąć środkiem grzybobójczym.

2.Suchą mieszankę 30 kg zarobić z około 7l wody mieszając do uzyskania jednorodnej masy po czym nanieść na powierzchnię wcześniej przygotowaną obrzutką wstępna POW-100, a w ekstremalnie chłonnych podłożach również zagruntować. Następnie powierzchnię wyrównać.

3.Jeżeli zachodzi konieczność nałożenia drugiej warstwy pierwszą należy pozostawić zatartą na ostro zgodnie ze sztuką budowlaną.

4.Zaprawę PTC-12 można nakładać maszynami tynkarskimi.

5. Nie wolno dopuścić do zbyt szybkiego wysychania zaprawy poprzez przeciągi, zbyt mocne nasłonecznienie jak również przez ogrzewanie tynkowanych pomieszczeń.

UWAGA: producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.

DANE TECHNICZNE:

Proporcje mieszanki; 0,23-0,24l./1 kg zaprawy

Prace prowadzić w temperaturze od +5 do +25C

Uziarnienie 0,1-0,8 mm

Minimalna grubość tynku 7mm

Zużycie: 14kg/m2 – 10mm

Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-1:2004; PN-EN 998-1;2004/AC:2006

Kategoria wytrzymałości na ściskanie CSII

Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym W2

Wytrzymałość na ściskanie: >7,0N/mm2

Wytrzymałość na zginanie >2,3 N/mm2

Przyczepność do podłoża > 0,99 N/mm2

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: Zaprawę przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią. Okres ważności: 6 miesięcy. Data produkcji i nr partii na opakowaniu.

Tynk PTC-12

KARTA TECHNICZNA PTC-12

KARTA CHARAKTERYSTYKI PTC-12

DEKLARACJA WŁAŚCIOWOŚCI UŻYTKOWYCH PTC-12