logo-fun-europejsie
2 (1)
3 (1)
4 (1)
biuro@producent-profix.pl
tel/fax. 12 270 00 32

Zaprawa murarska M-10

OPIS: Sucha mieszanka zaprawy na bazie cementu portlandzkiego, wapna, piasku kwarcowego 0,1-0,8mm oraz dodatków uplastyczniających i polepszających wyrób.

ZASTOSOWANIE: Sucha, cementowo-wapienna zaprawa, przeznaczona do murowania ścian nośnych przy użyciu wszystkich powszechnie stosowanych cegieł i bloczków budowlanych.

Wytrzymałości >10 MPa

SPOSÓB UŻYCIA: Do odmierzonej w pojemniku chłodnej wody w ilości 3,4 litra należy wsypać zawartość worka /25 kg/, i dokładnie wymieszać 2-3 minuty najlepiej za pomocą mieszadła mechanicznego lub betoniarki aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Tak przygotowaną zaprawę należy wyrobić w ciągu około 1 godziny.

Wszystkie prace murarskie należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

W czasie murowania i podczas procesu wiązania temperatura powietrza, materiału i otoczenia nie powinna być niższa od +5°C.

Nie wykonywać prac murarskich na przemrożonym podłożu i/lub w

przypadku zagrożenia przymrozkami.

DANE TECHNICZNE:

Proporcje mieszanki ;0,13-0,14l./1 kg zaprawy

Prace prowadzić w temperaturze od +5do +25C

Uziarnienie 1,0-0,8mm

Wytrzymałość po 28 dniach min 10 MPa.

 

Zużycie zależne od grubości i formatu cegieł/bloczków murarskich.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: mieszankę przechowywać

i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

Chronić przed wilgocią. Okres ważności: 6 miesięcy.

11