logo-fun-europejsie
2 (1)
3 (1)
4 (1)
biuro@producent-profix.pl
tel/fax. 12 270 00 32
FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Projekt pn. „Wdrożenie efektów prac B+R nad innowacyjną zaprawą tynkarską poprzez budowę nowoczesnego Zakładu Produkcyjnego chemii budowlanej” realizowany przez  F.P.H.U. PROFIX Katarzyna Sokół jest dofinansowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 6 852 330,00 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 5 571 000,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi: 3 064 050,00 zł i stanowi nie więcej niż  55% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Projekt ten polega na budowie hali produkcyjnej oraz zakupie i instalacji linii technologicznej do produkcji chemii budowlanej suchej.

Inwestycja będzie trwała do 31.03.2021 r. W tym czasie zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Budowa hali produkcyjnej.
  2. Zakup i instalacja linii technologicznej do produkcji chemii budowlanej poprzez:

– Zakup i instalację silosów piasku dla frakcji 0 – 0,5 mm.

– Zakup i instalację linii mieszania o wydajności 10 t/h.

– Zakup i instalację układu paletyzowania worków 25-30 kg o wydajności 10 t/h.

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie otwarcie nowoczesnego Zakładu Produkcyjnego w miejscowości Krzeszowice w województwie małopolskim. Zakład będzie się składał z hali produkcyjnej, w której zostanie zainstalowana linia technologiczna do produkcji chemii budowlanej suchej. Dzięki temu, wnioskodawca będzie mógł rozpocząć produkcję innowacyjnego na skalę międzynarodową produktu – nowatorskiej zaprawy tynkarskiej opartej na trzech spoiwach mineralnych, przeznaczonej do wykończeniowych powłok wewnątrz budynków na typowe podłoża budowlane. Innowacyjna zaprawa tynkarska posiada drobną strukturę ziarna, która przy starannym wykonaniu zapewnia uzyskanie gładkiej powierzchni bez dodatkowej gładzi.

Należy zaznaczyć, że innowacja produktowa jest wynikiem prac badawczo – rozwojowych samodzielnie przeprowadzonych przez wnioskodawcę. Prawidłowa oraz skuteczna realizacja projektu pozwoli przedsiębiorstwu F.P.H.U. PROFIX Katarzyna Sokół osiągnąć szereg korzyści. Przede wszystkim będzie to podniesienie konkurencyjności firmy, wzmocnienie pozycji na rynku, a także zaspokojenie coraz wyższych wymogów stawianych przez klientów producentom chemii budowlanej.