logo-fun-europejsie
2 (1)
3 (1)
4 (1)
biuro@producent-profix.pl
tel/fax. 12 270 00 32

Grunt tynkarski silikonowy

PARO PRZEPUSZCZALNY ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ IDEALNE KRYCIE – ŁAGODNY ZAPACH WODO I MROZO ODPORNY

Grunt Tynkarski Pod Masy Silikonowe „SilGrunt” jest szybkoschnącą wodną dyspersją kopolimerów silikonowych z dodatkiem środków pomocniczych i modyfikujących. Posiada specyficzny łagodny zapach. Służy do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod farby fasadowe i masy tynkarskie. Stosować można wewnątrz i na zewnątrz obiektów. SilGrunt jest środkiem do podłoża pod okładziny ceramiczne, kamionkowe a także do gruntowania gładzi szpachlowych , tapet, płyt paździerzowych i drewno pochodnych oraz fasad.

SPOSÓB UŻYCIA: Podłoże musi być czyste i suche , wolne od substancji zmniejszających przyczepność (kurz, brud, wapno, olej, tłuszcz, wosk, stare farby) Nanosić pędzlem lub wałkiem. Nakładać w temperaturze +5°C +25°C. Unikać opadów i silnego nasłonecznienia.

ZUŻYCIE: ok.0,2 kg m2. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Produkt należy chronić przed dostępem dzieci. Przy kontakcie produktu z oczami, należy je przemyć dużą ilością wody a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych.

PRZECHOWYWANIE: Okres przydatności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych opakowaniach. Przechowywać w  pomieszczeniach czystych i suchych w temp.+5°C,+25 °C(dotyczy także podłoża)  .Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić przed uszkodzeniem .
UWAGA: produkt , który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

Grunt tynkarski silikonowy